СПОДЕЛЕН И ЕКОЛОГИЧЕН ИЗБОР ЗА ВАШИЯ ПРЕСТОЙ
ИНФОРМАЦИЯ НА +359878549022

Общи условия за ползване на услуги със заплащане

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ СЪС ЗАПЛАЩАНЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АПАРТАМЕНТИ “STAY NEXUS”

Навсякъде тук под „Сайта” се разбира домейнът и сайтът www.staynexus.com. Те както и търговското име „Апартаменти “Stay Nexus”” са собственост на Некус Имоти ЕООД с ЕИК 131333721 и тук са обединени под общото име Доставчик. Апартаменти “Stay Nexus” предлагат нощувки и услуги в места за настаняване от тип „стаи; апартаменти или къщи за гости“. Обектите на Апартаменти “Stay Nexus” са разположени в гр. София, в жилищни сгради с различни административни адреси и обикновено са само по няколко бройки на адрес. Екипът на Апартаменти “Stay Nexus” е ангажиран да поддържа възможно най-голямо отношението качество към цена на предлаганите услуги. За целта ние работим при специфични условия, които са изброени по-долу и които потребителя се задължава да изпълнява.

1. Виртуални услуги на Сайта
В страницата за всеки тип стая, представени в Сайта са посочени единична цена (за 1 нощувка за един възрастен); основни характеристики на стаята или апартамента и допълнителна информация, подпомагащи ви да направите информиран избор при покупката на желаната услуга. Всички цени посочени на сайта са ориентировъчни. Ние се стремим да бъдем максимално гъвкави и постоянно да правим отстъпки в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента. Затова всички цени обявени на сайта трябва да се възприемат като индикативни и единствено актуалните и задължаващи цени са тези, които сме договорили с вас при направата на вашата резервация и които получавате с имейла, с който ви каним да потвърдите и заплатите вашата резервация. Апартаменти “Stay Nexus” имат право по всяко време и без предупреждение да правят промени в публикуваните услуги и цени. Част от информацията, публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Когато резервацията е направена чрез портал или сайт различен от www.staynexus.com, то ние Апартаменти “Stay Nexus” сме ангажирани и работим с цените и условията на тази резервация. Ако изрично не е указано друго, то всички плащания направени чрез сайта или виртуалния ПОС терминал трябва да се разглеждат като „невъзвращаеми“ – парите не се възстановяват в случай на анулация или непристигане в уговореното време за чекин. Промени са възможни само по изключение и при възможност да се съобразим с клиента, но задължително трябва да бъдат договорени и писмено одобрени от нас.

2. Закупуване на услуга представена в Сайта
Клиентът има право да поръчва услуги, предоставяни от Доставчика. При правене на поръчката Клиентът има право да избере услугите и вида им, начинът и сроковете за предоставяне според предложените от Доставчика варианти. По всяко време преди плащането на Поръчката клиентът има право да променя избраните от него услуги. При направа на поръчка на Сайта клиентът влиза в договорни отношения с Нексус Имоти ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка, следвайки инструкциите и условията в Сайта. Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Клиента. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била посочена в имейла, с който Доставчикът потвърждава поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. Така платената цена е окончателната цена за избраните услуги и не се променя.

3. Плащане на закупени услуги
Поръчаните услуги се заплащат чрез кредитна или дебитна карта посредством виртуален ПОС терминал, както и по банков път. Достъп за плащане клиентът получава чрез имейл изпратен от Доставчика, който потвърждава направеният от клиента избор. Клиентът декларира, че е съгласен да заплати предварително избраните от него услуги. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Клиентът депозира сума равна на стойността на направената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена се предоставят поръчаните услуги. Депозирането се извършва чрез натискането на линк в изпратения имейл и въвеждане на изисквани от банката оператор данни с оглед осъществяване на транзакцията. Потребителя декларира, че е запознат с Общите условия за плащане чрез виртуален ПОС терминал на Картoвите оператори и на банката издател на неговата банкова карта. При отказ на банката картоиздател или картов оператор да потвърди направеното плащане Нексус Имоти ЕООД не предоставя поръчаните услуги, а при съмнение за използване на чужда или фалшива банкова карта уведомява съответните органи за това, като в този случай има правото да им предаде и цялата налична информация за този потребител, включително негови лични данни ако такива са налице.

4. Отказ от закупена услуга
Ако друго не е изрично посочено в имейла потвърждаващ поръчката, потребителят няма право да се откаже от сключения договор за предоставяне на услуга без да дължи обезщетение или неустойка независимо от това дали услугата е използвана или не.

5. Настаняване
Поради ограниченото количество стаи и апартаменти на даден адрес Доставчикът не може и не подържа денонощна рецепция на всеки от управляваните от него адреси. Доставчикът разполага само с една рецепция, намираща се на адрес 1113 София, бул. Шипченски проход №18 (търговски център Galaxy е на същия адрес), вх. Б (не го бъркайте с вх. В), ет. 1ви жилищен (над 1ви партерен и 2ри търговски етажи). Работното време на рецепцията е от 10:00 до 20:30. За всеки един адрес има различен времеви интервал за настаняване, който се посочва в имейлите потвърждаващи и одобряващи направената поръчка. С поръчката си потребителят декларира, че приема този интервал на настаняване и освобождава Доставчика от отговорност ако не успее да дойде в посоченото време. Услугата „ранно настаняване“ (преди посочения начален час за настаняване и след 9:30) е възможна и безплатна, но не може да бъде гарантирана, защото зависи от времето, което стаята е била освободена от предния гост. В случай на възможност и при желание от госта Доставчика предлага безплатно и услугата „съхраняване на багажа“ до времето за редовно настаняване. Услугата „късно настаняване“ (след договорения краен час на настаняване) е платена и възможна само след нейното предварително договаряне и одобрение от Доставчика. Цената на тази услуга зависи от това дали ще се ползва трансфер до мястото на настаняване и се договаря отделно за всеки конкретен случай. Услугата „късно настаняване“ не се извършва от Доставчика а от трети лица, с които той може да няма договорни отношения. Потребителят е в правото си да намери сам трети лица, които да извършат тази услуга за него и да се явят в работното време на рецепцията за получаване на достъп до стаята срещу попълнена адресна карта за регистрация. Потребителят задължително информира Доставчика за планираното от него време на пристигане и за номера на телефона, който ще бъде активен и на който той ще отговаря в деня на неговото настаняване. Промени във времето на настаняване и в телефония номер, който потребителя ще ползва са възможни само с имейл до Доставчика преди деня на пристигане, а в деня на пристигане са възможни само с лично обаждане на клиента до някой от телефоните за контакт на Доставчика. Доставчикът отговоря на всеки имейл на клиента в рамките на 24 часа от получаването му и на всяко телефонно обаждане веднага при получаването му. Обаждания или съобщения по Viber, Messenger или други онлайн платформи за комуникация не се считат за телефонно обаждане и отговора на тях не може да бъде гарантиран от Доставчика. При настанявания в стаи и апартаменти намиращи се на адрес гр. София, бул. Шипченски проход №18 и в интервала от 10:00 до 20:30 часа, гостът не е задължен да се обажда на телефон на Доставчика и може да пристигне направо на рецепцията. Във всеки друг случай с поръчката си гостът се задължава да се обади на някой от телефоните за контакт на Доставчика при пристигането си на избрания от него адрес на настаняване. В зависимост от адреса представител на Доставчикът осигурява в рамките на 1 до 20 минути след обаждането настаняването на госта в поръчаната от него стая или апартамент. Ако се окаже, че потребителят не е пристигнал на адреса си за настаняване и представител на доставчика се наложи да чака потребителят, то последния може да бъде таксуван допълнително в зависимост от времето за чакане. При всяко затруднение да намери точния адрес на своето настаняване потребителя се обажда на Доставчика по телефона и получава съответните упътвания на английски, руски или български език. Предлаганите от Доставчика стаи и апартаменти за гости са частни обекти в жилищни сгради за постоянно обитаване и потребителят приема, че тяхната публичност не е уместна и възможна. Потребителят декларира, че е разбрал спецификата на избраното от него място за настаняване и не може да очаква наличието на информационни табели и/или реклами с името на мястото за настаняване. Гостът се задължава да спазва правилата и нормите на българското законодателство за обитаване на предоставените му жилищните площи и да не смущава и притеснява съседите си, включително, но не само по повод своето настаняване. Ако се окаже, че потребителя не отговаря на предоставения от него телефон за връзка или линията му за връзка не е активна, то Доставчика не носи отговорност за произтеклите от това проблеми на настаняването.

6. Напускане
Напускането на обитаваните стаи е възможно по всяко време на денонощието. При напускане гостът се задължава да заключи входната врата на апартамента и да остави ключовете на посоченото от Доставчика място. В случай, че гостът загуби предоставените му ключове или забрави да ги остави на посоченото място, то той се задължава да заплати сума в размер на 50 лева за покриване на разходите за покупката и монтажа на нов секрет и ключове.

7. Политика за пушене
В съответствие с българското законодателство, Доставчикът спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на обитаваните и управлявани от него площи, в това число: стаи и апартаменти за гости, обществени площи и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 20.00 BGN, която ще бъде добавена към сметката на клиента. Възможни зони за пушене са балконите и терасите на стопанисваните от нас площи. Благодарим Ви за спазването на Политиката за пушене.

8. Други
Дставчикът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Клиентите. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел последния вариант на настоящите условия. При използване услугите на Доставчика клиентът се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.old.staynexus.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.staynexus.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), КЛИЕНТЪТ СЕ СЧИТА ЗА ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Call Now

error: Content is protected !!